Razprava o veri

Knjiga, ki temelji na govorih škofa Roberta Barrona za Facebook in Google. V njej razloži, zakaj je vera v najboljšem pomenu besede sredstvo, ki odpira iščoči um, in nam pokaže, kako lahko vsi – verni in neverni – bolje razpravljamo o Bogu.

Frankl in Bog

Knjiga Franklove učenke Elizabeth Lukas v kateri se loteva Franklovih spoznanj o presežnemu, spoznanj o duhovnih zmožnostih človeka, ko se znajde na meji svojega dometa pri iskanju smisla.

 

Chiara Lubich : Jezus med nami

V resničnosti “Jezusa med nami” se skriva možen odgovor na ta vprašanja: življenje občestva, v katerem navzočnost Kristusa v skupnosti in v posameznikih prinaša vsem in vsakemu mir, veselje, luč za izbire in za odločitve …

Zvrst
Avtor
Letnica
Zbirka

Pin It on Pinterest

Share This